Projekt ma na celu zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 70 osób (42 kobiety, 28 mężczyzn) bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących Aglomerację Kalisko-Ostrowską (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) doświadczających trudności na lokalnym rynku pracy oraz należących do grup najbardziej zagrożonych ubóstwem.

Do góry